پرسش و پاسخ با موضوع : پاركينسون

قابل توجه رزيدنت ها و دانشجويان علوم اعصاب

يكشنبه 26 ارديبهشت
ساعت 22:00
همراهان عزيز لطفا هر سوال و هر نكته مبهمي راجع به بیماری پاركينسون داريد
از طریق صفحه اینستاگرام دکتر شفیعی مطرح فرمایید تا در لايو يكشنبه شب
آقاي دكتر شفيعي پاسخگو باشند.

Search

جدیدترین مطالب

پربازدید ترین مطالب سایت

پرسش و پاسخ با موضوع : پاركينسون

قابل توجه رزيدنت ها و دانشجويان علوم اعصاب يكشنبه 26 ارديبهشتساعت 22:00همراهان عزيز لطفا هر سوال و هر نكته مبهمي راجع به بیماری پاركينسون داريداز طریق صفحه اینستاگرام دکتر شفیعی مطرح فرمایید تا در لايو يكشنبه شبآقاي دكتر شفيعي پاسخگو باشند.

سکته مغزی دومین عامل منجر به فوت در جهان

سکته مغزی دومین عامل منجر به فوت در جهان محسوب میشود و علیرغم تمام تلاش‌هایی که میشود همچنان شیوع آن در دنیا درحال افزایش است. پیشگیری از استروک در دو سطح اولیه (قبل از وقوع)، و ثانویه (پس از وقوع)، بحث میشود. از آنجاییکه تنها سی درصد افراد پس از